Låste fast cykeln utanför Vi-butiken på Götgatsbacken. Ser planschen i ögonvrån och hinner tänka “varför ska de basha minkar för?”. Tittar igen, går in och handlar frukost.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg