Jo, sen jag skaffade Spotify Premium härförleden så har jag cirka ≈ 25 20 invites kvar. Så kommentera gärna ifall du vill ha en Spotify-inbjudan!

Since I got Spotify Premium I’ve got almost 25 20 invites. So if you want one, please comment and I’ll send you one!

UPPDATERAT: Nu är inbjudningarna tyvärr slut!

UPDATED: Thanks for the interest, now I’m out of invitations.

Bild 1