Hemma med Rut som har Feber. Fast hon är ganska pigg emellanåt.

Posted via email from Jeroen’s posterous