Jag skrev en artikel till senaste CAP&Design som heter “Så designar du för Iphone”. Till artikeln intervjuade jag bland andra Johan Kuno på Semara productions. Johan bidrog med stommen till artikeln med en massa bra och vettiga tips. Självklart skrev jag ett särskilt tack till Johan i info-rutan till artikeln.

Nu har tidningen kommit ut (Jag har inte sett det, nej, skribenten får inte automatiskt det numret man skrivit i) och nu saknades tacket. När jag kollar på min korr-PDF har det fallit bort. Det hade jag (och redaktionen) missat. Irriterande.

Så här kommer ett försenat tack till Johan Kuno. Jag är hemskt ledsen för det inträffade.