I dag blir jag tjugosexton. Meddelas endast på detta sätt.