http://molnmolnmoln.se/ (hur många gånger skrivs om “molnet” på IDG.se)
http://supersupersupersuper.com/ (hur många gånger används ordet “Super” på aftonbladet.se)
http://extraextraextra.se/ (hur länge vk.se har visat EXTRA-bilden procentuellt sett.)

Relaterade inlägg: