Jo, jag tycker nog att jag varit ganska snäll. Så ro hit med ett Nintendo Wii, är du bussig. Jag tycker det verkar briljant; datorspel och lite motion på köpet. Heja Nintendo!

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg