På hotellet på Gran Canaria fanns trådlöst internet, tack för det. Sedan att det kostade 5 euro för en timme, uff- dyrt!


En handfull internet.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg