WordPress tar upp kampen med Six Aparts tjänst Typepad genom att lansera gratistjänsten WordPress.com (i motsats till nedladdnings-installera-själv-versionen som finns på WordPress.org.). Skoj, den skulle jag kunna rekommendera, om den fungerar lika bra som nedladdningsversionen.

Via Gunnar.


En gratis bloggtjänst från jepparna som gör att du kan läsa det här. Typ.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg