Vid introduktionen av de i Stockholm fick trafikanterna också lära sig att själva öppna dörrarna för att kliva ur bussen. Innan de blå bussarna har fotoceller öppnat dörrarna automatiskt så fort du kliver mot dem.

Självklart gjorde en sån nyhet att mången resenär förvånat studsade mot dörrarna då dessa inte automatiskt öppnades. För att ytterligare försvåra avstigning sitter de knappar man ska trycka på en meter in i bussen, alltså bakom dig när du står framför dörren.

Senast idag hade tre personer problem med att öppna dörrarna för att komma ut. Man hade antagligen kunnat lösa problemet genom att sätta öppningsknapparna på dörrarna istället. Men icke.
Jag kan bli fullkomligt galen över att stora organisationer som SL eller företag som Scania (som levererat bussarna) inte har tänkt över grässnittet mot sina resenärer. Det hade varit så enkelt. Suck.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg