Har just avslutat en ny artikel om strålning från mobiltelefoner. Inte så mycket nytt, förutom att 3G-mobiltelefoner faktiskt strålar mindre än GSM-telefoner. De effektreglerar nämligen ned omedelbart när samtalet kopplas upp, medan GSM-telefoner alltid börjar sända med högsta uteffekt för att reglera ned efter några sekunder (om täckningen är tillräckligt god, vill säga). Artikeln kommer i nästa nummer av Mobil.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg