Erik skriver idag om artiklar avseende mobiltelefoners strålning på hjärnan. Kjell Hansson Mild på Arbetslivsinstitutet har forskat mycket på effekterna av mobiltelefonstrålning, och du kan läsa mer på deras sajt. Av Kjell Hansson Mild fick jag också tipset om den europeiska konferensen Cost 281 som i början på november diskuterade “The blood-brain-barrier: Is there an influence by mobile radio fields?”. De första resultaten finns publicerade på tyska Forschungsgemeinschaft Funk.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg